ZP#008: Co by udělal Seneca

Dub 17, 2023 | Zvědavé pondělí

Stoicismus, starořecká filozofie založená na myšlenkách Zena z Kitionu, se do 21. století vrátila jako elegantní gentleman ve fraku – a s ní přichází i několik rozumných rad pro ty z nás, kteří se snaží navigovat v oceánu moderního života, aniž by se utopili v nekonečném proudu notifikací.

Ve světě, kde se zdá, že technologický pokrok a společenský tlak zrychlují tempem, které by staří stoici považovali za neuctivé, nabízí stoicismus oázu klidu a míru. Představte si, že bychom mohli zacházet s e-maily, sociálními sítěmi a každodenními stresory s takovou grácií a sebeovládáním, jako bychom byli Marcus Aurelius, který klidně píše své „Meditace“ uprostřed římského chaosu.

Stoicismus nás učí, jak rozpoznat, co můžeme ovlivnit a co ne, jak získat perspektivu a jak se smířit s nejistotou, což je zvláště užitečné, když nám algoritmy na sociálních sítích každý den připomínají, jak úžasný život má ten váš spolužák ze střední školy.

Dnes může stoicismus hrát klíčovou roli při získávání vnitřního klidu a sebeovládání. A kdo ví, možná jednoho dne budeme místo scrolování Instagramu a sledování „influencerů“ hledět do zrcadla, abychom získali inspiraci od svého vnitřního stoika – ten nám navíc neprodá žádné zbytečné věci.

Pojďme mrknout na několik stoických praktik.

 1. Negativní vizualizace: Věhlasný římský filozof Seneca si pravidelně představoval nejhorší možné scénáře, aby si udržel střízlivý pohled na život. Vy můžete použít Senecovu strategii na svém týmovém brainstormingu, kde se zaměříte na řešení potenciálních katastrof, které by mohly vaši firmu zasáhnout.
 1. Učení z historie: Napoleon Bonaparte studoval válečné strategie Alexandra Velikého, aby se stal jedním z nejúspěšnějších vojevůdců v historii. Zkuste se poučit z českých úspěšných firem, jako je Baťa nebo Škoda Auto, a přemýšlejte, jak můžete jejich strategie aplikovat ve svém podnikání – ale bez nutnosti dobývat celou Evropu.
 1. Ovládání ega: Julius Caesar odmítal nosit korunu a titul císaře, aby si udržel podporu svých občanů. Vy můžete uspořádat pravidelné setkání s týmem, kde budete naslouchat jejich návrhům a konstruktivní kritice, aniž byste se báli o svou „korunu“.
 1. Překážka je cesta: Thomas Edison neúspěšně vytvořil tisíce prototypů žárovky, než konečně vynalezl funkční verzi. Při překonávání překážek ve vašem podnikání můžete vzít Edisonovu vytrvalost jako příklad a začít hledat inovativní řešení, když se potýkáte s problémy – jen se pokuste nepočítat každý neúspěch.
 1. Amor fati: Ferdinand Magellan, portugalský mořeplavec, přijal rizika spojená s objevováním neznámých území, což nakonec vedlo k úspěšnému obeplutí zeměkoule. Ve vašem podnikání můžete následovat Magellanův přístup a přijmout rizika jako součást vašeho úspěchu, ale pamatujte, že dobře připravená strategie a důkladný výzkum trhu vám pomohou vyhnout se nečekaným bouřím.
 1. Meditace na smrt: Benjamín Franklin si uvědomoval pomíjivost života a pronesl slavnou větu: „Nic na světě není jisté, kromě smrti a daní.“ Vy můžete tuto myšlenku aplikovat tím, že si vážíte času a prioritizujete své úkoly, a zvažte, zda je lepší se soustředit na dlouhodobé cíle, než plýtvat energií na malichernosti – třeba na vymýšlení dalších vtipných citátů.
 1. Získání perspektivy: Marcus Aurelius, římský císař a stoický filozof, si ve svém deníku „Meditace“ pravidelně připomínal velikost světa a svoji malou roli v něm. Vy můžete najít inspiraci v jeho přístupu a zaměřit se na dlouhodobé vize a udržitelný růst, místo honby za krátkodobými zisky – a ano, to zahrnuje i odolání pokušení investovat do kryptoměn při každém skokovém nárůstu.
 1. Ohleduplnost a soucit: Mahátma Gándhí zdůrazňoval důležitost porozumění a soucitu vůči ostatním lidem. Vy můžete tuto filozofii uplatnit tím, že nasloucháte potřebám svých zaměstnanců a zákazníků a snažíte se vytvářet příjemné pracovní prostředí – a možná dát i zaměstnancům občas volno v pátek odpoledne.
 1. Askeze: Stoik Epiktetos tvrdil, že sebekázeň a sebeovládání jsou klíčem k šťastnému životu. Ve vašem českém podnikání můžete tuto myšlenku aplikovat tím, že si stanovíte jasný denní plán a důsledně se ho držíte, ale přitom nezapomeňte udržovat rovnováhu mezi prací a osobním životem – všichni víme, že občas je potřeba si dát pauzu a třeba jen sledovat roztomilá videa s kočkami.
 1. Hledání rad a moudrosti: Isaac Newton uznal, že svůj úspěch získal tím, že stál na ramenou obrů. Vy můžete aplikovat Newtonovu pokoru tím, že se nebojíte hledat rady a inspiraci od mentorů a zkušenějších kolegů – jen se vyhněte doslovnému stání na jejich ramenou, pokud spolu nestavíte lidskou pyramidu na teambuildingu.
 1. Přijetí proměnlivosti a nejistoty: Charles Darwin přijal teorii evoluce, i když tím zpochybnil tehdejší představy o původu života. Vy můžete následovat Darwinovu otevřenost změnám tím, že budete flexibilní a připraveni se přizpůsobit měnícím se tržním podmínkám – a to i když to znamená překonávat vlastní předsudky nebo přehodnocovat strategii.
 1. Využití zdrojů moudře: Legendární starořecký matematik Archimedés využil svého intelektu k vynálezu základních principů mechaniky. Ve vašem českém podnikání můžete vzít inspiraci z Archimédova ducha a efektivně využívat finanční prostředky, lidské zdroje a technologie, abyste minimalizovali plýtvání a maximalizovali úspěch – třeba jako Tomáš Baťa, jehož inovativní přístup ke zboží, výrobě i marketingu z jeho obuvnického podniku učinil globální fenomén. Kdo ví, možná jednoho dne vynaleznete něco tak geniálního, jako Archimédův šroub nebo Baťovy boty.

Těchto 12 praktik ukazuje, jak lze stoické principy aplikovat ve vašem podnikání a každodenním životě. Takže neváhejte, použijte trochu starořecké moudrosti a užijte si ten neodolatelný pocit, když se vám podaří skloubit filozofii s prací.

Radim Stráník

Jsem podnikatelský poradce a provedu vás od nápadu k úspěšnému podniku. Pomůžu vám začít, objevit vaše silné stránky a styl vedení.

Jsem váš společník bez podílu.

Kategorie článků

Zvědavé pondělí

Každý týden dávka neocenitelných informací.

Mohlo by vás zajímat…

ZP#014: Každou korunu třikrát otočit

Představte si, že se probouzíte v novém světě. Světě, kde start-upy a malé podniky řídí své vlastní lodě, aniž by se spoléhaly na bohaté investory nebo banky. Ne, to není scénář z nějaké sci-fi knihy – to je svět bootstrapingu.  Dnes si ukážeme svět, kde to jde i...

číst více

Pojďme spolupracovat

Napište si o úvodní konzultaci zdarma a probereme možnosti spolupráce.